Voice Dialoque

Hal & Sidra Stone zijn de bedenkers van 'Voice Dialogue', een methode die onze verstoten delen verandert van tegenstanders in bondgenoten, met wie je vruchtbaar kunt samenwerken.

Onze innerlijke stemmen, ook wel de dans van de “ikken” /subpersoonlijkheden genoemd.

We zijn allemaal begonnen als kind. Open en vrij stromen alle subpersoonlijkheden, zoals lachen, schreeuwen, huilen en liefhebben. Op een gegeven moment zijn we rekening gaan houden met anderen. We lachten om lief gevonden te worden. We waren stil omdat anderen dat wilden. We trokken een beschermende muur om ons heen. We vervreemden als het ware van onze ware ik.

Sommige persoonlijkheden kwamen wat meer op de voorgrond, zoals de beschermer, de behager, de criticus of de perfectionist. Sommige persoonlijkheden stopten we wat weg, zoals het kwetsbare kind, het magische kind, maar ook hartstocht, begeerte of jaloezie, omdat ze door onze omgeving niet worden geaccepteerd.

Zo hebben we dominante stemmen, die hebben we ontwikkeld als de belangrijkste subpersoonlijkheden van ons EGO. En we hebben verstoten of verdrongen stemmen die we niet zo makkelijk laten zien of die we zelfs ontkennen. Het EGO is een verzameling van onze prominente stemmen.

Voice Dialoque probeert ons bewust te maken van dit ego. Voice Dialoque biedt de mogelijkheid om als het ware vanuit een neutrale positie naar de dans van de ikken te kijken. Alle ikken zijn belangrijk. Het is voor ons belangrijk dat ze in een goede harmonie met elkaar kunnen samenwerken.
<< terug naar 'wat doe ik'
| << R.E.T therapie | Familieopstellingen >>