Overtuigingen

Wat is een overtuiging?
Een overtuiging is een mening of een opvatting waar je helemaal achter staat en die je als waar ervaart.

Hoe ontstaan overtuigingen?

Overtuigingen ontstaan door ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan en die een diepe indruk op ons hebben achtergelaten. Veel van onze overtuigingen hebben we van onze ouders, opvoeders of leraren overgenomen. We houden van onze ouders of we hebben respect voor onze leraren en dus zal dat wat zij zeggen wel juist zijn. We nemen deze overtuiging over omdat we er dan ook bij horen. We ontlenen hier een vorm van veiligheid aan. Andere overtuigingen ontstaan uit eigen ervaringen vanuit onze maatschappelijke of sociale positie. Overtuigingen kunnen ook ontstaan door ingrijpende ervaringen in je leven. Bijv. door een scheiding, overlijden, ongeval etc.

Zijn overtuigingen goed of slecht?

Sommige overtuigingen kunnen stimulerend werken op iemands persoonlijke ontwikkeling.
Negatieve overtuigingen kunnen echter belemmerend werken op onze ontwikkeling. Hier volgen enkele overtuigingen die negatief of een beperking kunnen zijn in je ontwikkeling.

  • Ik heb alles al geprobeerd maar niets helpt.
  • Ik ben toch nergens goed in.
  • Als je eenmaal voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.
  • Het leven is nu eenmaal moeilijk.
  • Ik mag niet zijn wie ik ben.

Coaching en overtuigingen.
In het kader van coaching is het belangrijk om deze negatieve overtuigingen nader te onderzoeken. Als deze overtuigingen blijven bestaan zal er geen beweging of wezenlijke verandering mogelijk zijn.<< terug naar 'wat doe ik'
| << Energie Reading | Healing >>