Energie Reading


Een energie reading is het lezen van de energie van de ander. Veel mensen hebben al eens de ervaring gehad dat zij de energie van andere mensen ervaren. Zij voelen bijvoorbeeld als er iets aan de hand is met iemand. Of dat zij zich blij of juist ongemakkelijk voelen in het bijzijn van andere mensen. Blijkbaar is er onbewust een energie wisseling gaande tussen mensen.

Hoe werkt een energie reading?
Bij een energie reading wordt op een diep niveau contact gemaakt met de energie van de ander. Er wordt als het ware ingetuned op de aura- of chakra- energie van de ander. Dit inzoomen gebeurt over het algemeen door de naam van de persoon te vragen. De uitgesproken naam bevat een weerspiegeling van wie men ten diepste is. Een soort vingerafdruk of DNA van iemand. De reader(degene die de energie leest) zal vervolgens door middel van woorden teruggeven aan degene die een reading ontvangt, wat hij bij deze energie voelt, ziet , weet of hoort.

Er zijn verschillende soorten van reading:

    • Algemene reading: gericht op de algemene situatie van iemand.
    • Relatie reading: gericht op de relatie tussen 2 personen.
    • Bedrijfs reading: gericht op de ontwikkeling van een bedrijf of op de carrière van een persoon in een bedrijf.
Wat is de functie van een energie reading?
Het doel van een energie reading is om jou tot diepere inzichten te brengen over leven of werk. Door op een dieper intuïtief niveau contact te maken met jou is er ruimte om op een positieve manier te kijken naar je leerpunten en valkuilen.


<< terug naar 'wat doe ik' | << De Helende Reis | Overtuigingen >>