De 12 stappen in de Creatiespiraal

Wie zou jij zijn als je doet wat je werkelijk wenst?
Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren.

Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.

"Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst,
zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid.”

De creatiespiraal is een model dat je kunt gebruiken om van je wensen werkelijkheid te maken. Het laat de twaalf stappen zien die een mens nodig heeft om al zijn of haar wensen te realiseren. De twaalfde stap sluit weer aan op de eerste stap, waarmee de volgende wenscyclus kan starten.

Tijdens een coachingstraject kan deze methodiek worden ingezet om inzicht te krijgen in hoe  je wensen kunt realiseren. Als coach kan ik je begeleiden om deze 12 stappen  te doorlopen.  Samen op weg naar jouw geluk!!


<< terug naar 'wat doe ik'
| R.E.T. Therapie >>